За нас

Меди ТОП - осигуряваме безплатно и безвъзмездно получаване и използване на помощни средства по НЗОК - инвалидни колички, стол за бяна и тоалет, антидекубитален дюшек, слухови апарати, проходилки, патерици, бастуни, ортопедични обувки, стелки, безплатна диагностика на стъпало.

 

Вярваме, че когато хората търсят медицински изделия, важно е да имат достъп до качествени продукти, които отговарят на техните нужди. Магазинът ни за медицински изделия може да предложи голям избор от продукти и услуги, които да помогнат на хората да живеят по-пълноценно.

В днешно време, когато здравната грижа е толкова важна, магазините за медицински изделия играят важна роля в обществото. Те осигуряват на хората достъп до иновативни технологии и продукти, които да им помогнат да се справят със здравословни проблеми и да подобрят качеството на своя живот.