Стабилизатор OPPO за лакет /"тенисов лакет"/ 1080

  • изработен от неопрен - различни размери;
  • специално конфигуриран уплътнен кръг осигурява стабилност на връзковия апарат на ротаторите;
  • стабилизаторът за лакет спомага за преодоляване на напрежението в областта на инсерцията на extensor carpi radialis;
  • фиксиращия апарат на стабилизатора намалява напрежението на мускулите на китката и пръстите при захват