Фиксатор за горен крайник OPPO 3087

  • изработен от памучна материя - различни размери;
  • осигурява фиксиране на горен крайник в свито в лакета положение, като премества тежестта на крайника в раменната област;
  • удобен за използване при фрактури, налагащи гипсова имобилизация на ръката в свито лакетно положение