Шийна яка OPPO 4092

  • изработена от мек материал, с подбрадник;
  • твърдата структура на яката осигурява поддържане на врата в изправено положение, като ограничава до минимум движенията в засегнатата зона